დეპარტამენტის უფროსი

მალხაზ ბროლაძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (122)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

მიხეილ აბაშმაძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (120)

 

მთავარი სპეციალისტი

დემურ შამუგია

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (120)

 

 

მთავარი სპეციალისტი

პაატა ზირაქაშვილი

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (120)

 

 

სპეციალისტი

მარია ლაშხია

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (120)

mlashkhia @ esco.ge