კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი 
1 შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ სხალთა ჰესი 27.01.2021
2 შპს „დმ ენერჯი" დვირულა ჰესი 22.02.2021