კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი
1 შპს „ენერგო ინვესტი“ ავანი ჰესი 30.05.2019