კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი 
1 შპს „აქუაენერჯი ჯორჯია“  თბილისის ზღვის ჰესი  09.06.2021