კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი 
1