კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი 
1 შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“ საშუალა ჰესი 2 19.11.2019
2 შპს „აად“-ს ჭაპალა ჰესი 28.11.2019
3 შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2” გარდაბნის თბოსადგური 2  05.12.2019