კვალიფიციური საწარმო რეგისტრაციის თარიღი
შპს „თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი“ 10.04.2019
2 შპს „მარილო კონსალტინგი“ 11.04.2019
3 შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ 15.04.2019
4 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“ 15.04.2019
5 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ 15.04.2019
6 შპს „ენერგია ექსი“ 22.04.2019
7 შპს „საქართველოს ენერგიით ვაჭრობის კომპანია“ 30.04.2019
8 შპს „ინტერ რაო საქართველო“ 22.05.2019
9 შპს „ენ ფი ჯგუფი“ 23.05.2019
10 შპს „თრეიდინგ სოლუშენს“ 17.10.2019
11 შპს „ქისთოუნ ქონსალთინგ“ 27.02.2020
12 შპს „ეი ელ ენ ქომოდითი“ 03.06.2020
13 შპს "ელექტრა საქართველო" 02.07.2020
14 შპს „აჭარ ენერჯი-2007“ 22.09.2020
15 შპს „ფოვერ თრეიდინგ კომპანი“ 16.12.2020