ლარის ოფიციალური კურსი

24.09.2018→25.09.2018 ცვლილება
USD 2.6216 2.6226 0.0010
EUR 3.0854 3.0868 0.0014
TRY 0.4172 0.4228 0.0056
RUB 0.0393 0.0398 0.0005
AZN 1.5467 1.5473 0.0006
AMD 0.0054 0.0054 0.0000

მოგესალმებით ესკოს განახლებულ ვებ-გვერდზე

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის ვებ-გვერდი ტექნიკურად და შინაარსობრივად ამ სფეროს საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი,მაქსიმალურად შესაძლო სრულყოფილი პროდუქტია. მარტივი დიზაინი, ბმულების საშუალებით მოსახერხებელი გადასვლა და შინაარსობრივად დატვირთული საინფორმაციო ბლოკები გვერდის სტუმრებს მაქსიმალურად დაგეხმარებათ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციის სწრაფად და იოლად მოძიებაში. ვებ-გვერდზე გასული წლების მონაცემთა ბაზის არსებობა სტატისტიკის დანახვისა და ანალიზის კარგი საშუალებაა. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდის ოპერატიული მონაცემები, მიუხედავად მათი საპროგნოზო ხასიათისა, დაინტერესებულ პირებს კარგ სამსახურს უწევს საქმიანობის დაგეგმვისას. საინტერესო და ინფორმატიულია ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტისა და ტრანზიტის საინფორმაციო ბლოკები. ჩვენს ვებ გვერდზე განთავსებულ მონაცემთა განახლების პროცესი მაქსიმალურად ოპერატიულია. პარალელურ რეჟიმში ხდება გვერდის ინგლისური ვერსიის განახლებაც.

2018 წლის აგვისტოს თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2018 წლის აგვისტოს თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   178 322 147.1 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 17% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 21 146 639.06 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


აგვისტოში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 11.8587866 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.818 თეთრი/კვტ.სთ.

ვრცლად

საინფორმაციო

18/09/2018

2018 წლის 17 სექტემბერს, სერვერის დაცვის მიზნით, სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის შესყიდვისათვის, ესკოს მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (SPA 180014927), რომლის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს  31000 ლარს. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  25 სექტემბერს 13:00 საათზე.


ვრცლად
12/09/2018

2018 წლის  11 სექტემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა მანქანების რეცხვის  მომსახურების  შესყიდვის  ელექტრონული ტენდერი NAT180014562, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო  ღირებულება  - 2 070 ლარი.

სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება  2018 წლის  19 სექტემბერს.


ვრცლად
10/09/2018

მ/წლის 4-6 სექტემბერს, ენერგეტიკული გაერთიანების ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორისა (ესკო) და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის (სემეკი) წარმომადგენლები სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ სლოვენიაში, ქ. ლუბლიანაში. შეხვედრები გაიმართა სლოვენიის ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორთან (BORZEN), რომელიც აღნიშნული ტექნიკური დახმარების ფარგლებში შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საქართველოს კონკურენტული ბაზრის (ერთი დღით ადრე და საათობრივი ბაზრის) დანერგვასთან დაკავშირებით.


ვრცლად
06/09/2018

2018 წლის  05 სექტემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა  მანქანების შეკეთება-ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის ელექტრონული  ტენდერი - SPA180007388, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო ღირებულება - 2 850 ლარი, საპრეისკურანტო  ღირებულება - 160 615 ლარი.

 სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  14 სექტემბერს.


ვრცლად
ყველა სიახლე

საბ/ელექტროენერგიის ფასი (ოპერატიული)

01-24/09/2018

გარანტირებული სიმძლავრე (ოპერატიული)

01-24/09/2018

ყოველდღიური ბალანსი

01-24/09/2018

ტრანსსასაზღვრო გადადინებები (მიმდინარე)

ფაქტიური შემოდინება
ფაქტიური გადინება
24/09/2018