ლარის ოფიციალური კურსი

25.05.2017→26.05.2017 ცვლილება
USD 2.4076 2.4172 0.0096
EUR 2.6927 2.7114 0.0187
TRY 0.6753 0.6776 0.0023
RUB 0.0427 0.0429 0.0003
AZN 1.4246 1.4282 0.0036
AMD 0.0050 0.0050 0.0000

მოგესალმებით ესკოს განახლებულ ვებ-გვერდზე

 

„ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი“  2017 წლის დასაწყისიდან წარმოგიდგენთ ოფიციალური ვებ-გვერდის განახლებულ ვერსიას.

ვფიქრობთ, ვებ-გვერდის ახალი ვერსია როგორც ტექნიკური, ისე შინაარსობრივი თვალსაზრისით, მაქსიმალურად შესაძლო სრულყოფილი პროდუქტია, რომელიც შესაბამისობაშია ამ სფეროს საუკეთესო პრაქტიკასთან. მარტივი და პრაქტიკული დიზაინი, ბმულების საშუალებით მოსახერხებელი გადასვლა და განახლებული საინფორმაციო ბლოკები მაქსიმალურად ეხმარება მომხმარებელს, რათა მისთვის საინტერესო ინფორმაცია იოლად ხელმისაწვდომი იყოს.

გასული წლების მონაცემთა ბაზა დაინტერესებული პირებისათვის იძლევა შედარების, ტენდენციის დანახვისა და ანალიზის კარგ საშუალებას. მნიშვნელოვანი სიახლეა მიმდინარე საანგარიშო პერიოდის ოპერატიული მონაცემების განთავსება. მართალია, ისინი საპროგნოზო ხასიათისაა, მაგრამ კარგ სამსახურს გაუწევს დაინტერესებულ პირებს საქმიანობის დაგეგმვაში. მომხმარებლებისთვის საინტერესო იქნება ექსპორტ-იმპორტისა და ტრანზიტის  საინფორმაციო ბლოკების ახალი ვერსია. საიტზე განთავსებული მონაცემების განახლება მაქსიმალურად ოპერატიულად მოხდება. მოთხოვნადია საიტის ინგლისური ვერსია, რომლის განახლებაც, როგორც წესი, პარალელურ რეჟიმში ხდება.

2017 წლის აპრილის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2017 წლის აპრილის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ  280 038 454.7 კვტ.სთ 

შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 29% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 31 801 299.4 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


აპრილში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 11.3560473 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 9.4 თეთრი/კვტ.სთ.

ვრცლად

საინფორმაციო

02/05/2017

2017 წლის  02 მაისს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების (ფლეშ დისკები,  ოპერატიული მესხიერება, კომპიუტერის კვების ბლოკი,  კაბელი, აკუმულატორი) შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული  ტენდერი  (NAT 170004840)  ღირებულებით  2 000 ლარი  დღგ-ს  გარეშე. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2017 წლის  10  მაისს  13:00 სთ.


ვრცლად
28/04/2017

2017 წლის  28 აპრილს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების (სერვერი, სკანერი, 8 პორტიანი KVM გადამრთველი) შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული  ტენდერი  (NAT 170004710)  ღირებულებით  14 800 ლარი  დღგ-ს  გარეშე. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2017 წლის  04  მაისს  15:00 სთ.


ვრცლად
10/04/2017

2017 წლის 10 აპრილიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აჭარ ენერჯი-2007“, როგორც ექსპორტიორი.


ვრცლად
03/04/2017

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორსა და შპს „აჭარ ენერჯი 2007“-ს შორის 2017 წლის 28 მარტს გაფორმდა ხელშეკრულება ხელვაჩაური 1 ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შესახებ...

 


ვრცლად
ყველა სიახლე

საბ/ელექტროენერგიის ფასი (ოპერატიული)

01-24/05/2017

გარანტირებული სიმძლავრე (ოპერატიული)

01-24/05/2017

ყოველდღიური ბალანსი

01-24/05/2017

ტრანსსასაზღვრო გადადინებები (მიმდინარე)

ფაქტიური შემოდინება
ფაქტიური გადინება
24/05/2017