მოგესალმებით "ესკოს" ვებ-გვერდზე

სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი
 

"ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა" (ესკო) ფუნქციონირება 2006 წლის 1 სექტემბერს დაიწყო. ესკო ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში სხვა ენერგოსუბიექტებთან საერთო კონტექსტში განიხილება და ენერგოსისტემის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ლიკვიდურ რგოლს წარმოადგენს. ესკოს ფუნქციური და საკადრო რესურსის მონაწილეობით, საქართველო გვევლინება ელექტროენერგიის ექსპორტიორ ქვეყნად, ხოლო ქართული ელექტროენერგეტიკული სისტემა ქვეყნის ეკონომიკისათვის ფართო სამომავლო პერსპექტივების მქონე სფეროა.

სისტემის კომერციული ოპერატორის ფუნქციები:

 

სრულად...

საქმიანობის მიმართულებები:

 

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი:

2016 წლის აგვისტო
ესკო-დან შესასყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასი: 9.9939446 თეთრი/კვტ.სთ
[სრული მონაცემები...]
დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი: 1.17 თეთრი/კვტ.სთ
[სრული მონაცემები...]

ესკო საინფორმაციო:

21 სექტემბერი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

2016 წლის 21 სექტემბერს გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160025348), რომლის შესყიდვის ობიექტია ოფისის სარემონტო სამუშაოები...

13 სექტემბერი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

2016 წლის აგვისტოს თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2016 წლის აგვისტოს თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 30 348 692.7 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში...

30 აგვისტო 2016 :: ესკო საინფორმაციო

2016 წლის ივლისის თვის კორექტირება ანგარიშსწორების ბაზაში

2016 წლის ივლისის თვის ანგარიშსწორების ბაზაში განხორციელდა კორექტირება. შეიცვალა ესკოს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, რომელმაც 9.2944467 თეთრი/კვტ.სთ შეადგინა.

30 აგვისტო 2016 :: ესკო საინფორმაციო

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

2016 წლის 29 აგვისტოს გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160023859), რომლის შესყიდვის ობიექტია ოფისის სარემონტო სამუშაოები...

30 აგვისტო 2016 :: ესკო საინფორმაციო

ვაკანსია - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

სს "ესკო" აცხადებს ვაკანსიას იურიდიული დეპარ-ტამენტის ურფოსის თანამდებობაზე. განცხდების წარდგენის ბოლო ვადაა 8 სექტემბერი. თანამ-დებობრივი სარგო - შეთანხმებით. გამოსაცდელი ვადა - ...

30 აგვისტო 2016 :: ესკო საინფორმაციო

ვაკანსია - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

სს "ესკო" აცხადებს ვაკანსიას იურიდიული დეპარ-ტამენტის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე. განცხდების წარდგენის ბოლო ვადაა 8 სექტემბერი. თანამდებობრივი სარგო - 1800 ლარი. გამოსაცდელი ვადა -...