ლარის ოფიციალური კურსი

24.02.2018→25.02.2018 ცვლილება
USD 2.4669 2.4671 0.0002
EUR 3.0321 3.0375 0.0054
TRY 0.6490 0.6517 0.0027
RUB 0.0435 0.0438 0.0003
AZN 1.4548 1.4557 0.0009
AMD 0.0051 0.0051 -0.0000

მოგესალმებით ესკოს განახლებულ ვებ-გვერდზე

 

„ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი“  2017 წლის დასაწყისიდან წარმოგიდგენთ ოფიციალური ვებ-გვერდის განახლებულ ვერსიას.

ვფიქრობთ, ვებ-გვერდის ახალი ვერსია როგორც ტექნიკური, ისე შინაარსობრივი თვალსაზრისით, მაქსიმალურად შესაძლო სრულყოფილი პროდუქტია, რომელიც შესაბამისობაშია ამ სფეროს საუკეთესო პრაქტიკასთან. მარტივი და პრაქტიკული დიზაინი, ბმულების საშუალებით მოსახერხებელი გადასვლა და განახლებული საინფორმაციო ბლოკები მაქსიმალურად ეხმარება მომხმარებელს, რათა მისთვის საინტერესო ინფორმაცია იოლად ხელმისაწვდომი იყოს.

გასული წლების მონაცემთა ბაზა დაინტერესებული პირებისათვის იძლევა შედარების, ტენდენციის დანახვისა და ანალიზის კარგ საშუალებას. მნიშვნელოვანი სიახლეა მიმდინარე საანგარიშო პერიოდის ოპერატიული მონაცემების განთავსება. მართალია, ისინი საპროგნოზო ხასიათისაა, მაგრამ კარგ სამსახურს გაუწევს დაინტერესებულ პირებს საქმიანობის დაგეგმვაში. მომხმარებლებისთვის საინტერესო იქნება ექსპორტ-იმპორტისა და ტრანზიტის  საინფორმაციო ბლოკების ახალი ვერსია. საიტზე განთავსებული მონაცემების განახლება მაქსიმალურად ოპერატიულად მოხდება. მოთხოვნადია საიტის ინგლისური ვერსია, რომლის განახლებაც, როგორც წესი, პარალელურ რეჟიმში ხდება.

2018 წლის იანვრის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2018 წლის იანვრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 307 225 292.7 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 26% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 39 336 269 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


იანვარში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 12.8037206 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11.248 თეთრი/კვტ.სთ.

ვრცლად

საინფორმაციო

19/02/2018

2018 წლის 14 თებერვალს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/57 საფუძველზე ცვლილება შევიდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესებში“. კერძოდ, ცვლილება შეეხო მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტს, ხოლო, ამავე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატა „კ“ ქვეპუნქტი.

ცვლილების მიზანია ნაწილობრივ დერეგულირებული სადგურების მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორზე რეალიზაციისას ანგარიშსწორების განხორციელების წესის ნათლად ჩამოყალიბება და მისი შესაბამისობაში მოყვანა მოქმედ კანონმდებლობასთან...


ვრცლად
09/02/2018

2018 წლის 8 თებერვალს სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“-ს ოფისში ჩატარდა ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის (ბარტერის) შესახებ წარმოდგენილი წინადადებების განხილვა. კომპანია „Aksa Aksen Enerji“-ს მიერ წარმოდგენილი წინადადება აღმოჩნდა „ესკო“-სათვის  ყველაზე მისაღები.


ვრცლად
31/01/2018

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ აცხადებს შემოთავაზებების მიღებას ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის (ბარტერის) თაობაზე. შემოთავაზების წარმოდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს (არარეზიდენტ იურიდიულ პირს).

შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 07.02.2018, 17:00 (თბილისის დროით).

წარმოდგენილი შემოთავაზებების განხილვა ჩატარდება 2018 წლის 08 თებერვალს, 12:00 საათზე (თბილისის დროით), სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“-ს  ოფისში: საქართველო, ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. №2, მე-5 სართული, ოთახი №16.


ვრცლად
30/01/2018

2018 წლის  29 იანვარს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  ჭერის ელექტრონათურების   შესყიდვის  ელექტრონული  ტენდერი (SPA180001144).

სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  06 თებერვალს.


ვრცლად
ყველა სიახლე

საბ/ელექტროენერგიის ფასი (ოპერატიული)

01-22/02/2018

გარანტირებული სიმძლავრე (ოპერატიული)

01-22/02/2018

ყოველდღიური ბალანსი

01-22/02/2018

ტრანსსასაზღვრო გადადინებები (მიმდინარე)

ფაქტიური შემოდინება
ფაქტიური გადინება
22/02/2018