გენერალური დირექტორის მრჩეველი

ლაშა ადეიშვილი

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (137)

  ladeishvili @ esco.ge

 

გენერალური დირექტორის მრჩეველი

გიორგი ერბოწონაშვილი

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (147)

  gerbotsonashvili @ esco.ge

 

გენერალური დირექტორის მრჩეველი

რუსლან პოღოსიანი

ტელ.(+995 32 )  240 14 20

 

 კადრების მენეჯერი

ცისანა მამაცაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (145) 

 

 შრომითი ორგანიზების კოორდინატორი

თამარ მამაცაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (154) 

 tamarmamatsashvili @ esco.ge

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ანა ბრეგვაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (138)

 

პროტოკოლის მენეჯერი

თამარ კვარაცხელია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (154)

 

გენერალური დირექტორის თანაშემწე

ცირა ბიუიკი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (117)


 

გენერალური დირექტორის მოადგილის თანაშემწე

ნანული სიფრაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (193)

 

გენერალური დირექტორის მოადგილის თანაშემწე

ანა ლეგაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (129)

 alegashvili @ esco.ge

  

ადმინისტრაციული საკითხების კოორდინატორი

მამუკა გეგეჩკორი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (112)

 mgegechkori @ esco.ge