გენერალური დირექტორის მრჩეველი

ლაშა ადეიშვილი

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (137)

  ladeishvili @ esco.ge

 

გენერალური დირექტორის მრჩეველი

გიორგი ერბოწონაშვილი

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (147)

 gerbotsonashvili @ esco.ge

 

გენერალური დირექტორის მრჩეველი

ჯემალ ზაბახიძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (134)

 jzabakhidze @ esco.ge 

 

გენერალური დირექტორის მრჩეველი

რუსლან პოღოსიანი

ტელ.(+995 32 )  240 14 20

 

 კადრების მენეჯერი

ცისანა მამაცაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (128) 

 

 შრომითი ორგანიზების კოორდინატორი

თამარ მამაცაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (128) 

 tamarmamatsashvili @ esco.ge

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ანა ბრეგვაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (128)

 

ინფორმაციული უზრუნველყოფის მენეჯერი, თანაშემწე

მაკა ხვინგია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (117) 

 mkhvingia @ esco.ge

 

პროტოკოლის მენეჯერი

თამარ კვარაცხელია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (128)

 

გენერალური დირექტორის თანაშემწე

ცირა ბიუიკი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (117)


 

გენერალური დირექტორის მოადგილის თანაშემწე

ნანული სიფრაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (193)

 

გენერალური დირექტორის მოადგილის თანაშემწე

ანა ლეგაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (129)

 alegashvili @ esco.ge

 

 

ადმინისტრაციული საკითხების კოორდინატორი

მამუკა გეგეჩკორი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (112)

 mgegechkori @ esco.ge