დეპარტამენტის უფროსი

ზურაბ ჯაფარიძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (124)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

მეგი ღვინეფაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (124)

 

უფროსი სპეციალისტი

ვახტანგ ფხაკაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (124)

vpkhakadze@esco.ge