დეპარტამენტის უფროსი

ხათუნა ჩადუნელი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (123)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ნატალია გოგიბერიძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (116)

 

მთავარი სპეციალისტი

ირმა მურადიანი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (144)

 

მთავარი სპეციალისტი (მოლარე)

ნანული კურტანიძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (121)