ფონდის ხელმძღვანელი

თამარ ვარდოსანიძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (151)

tvardosanidze @ esco.ge