დეპარტამენტის უფროსი

ანა ტომარაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (136)

 

 დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

მარიამ ბაკურაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (136)

mbakuradze @ esco.ge