დეპარტამენტის უფროსი

მაია ავალიანი

ტელ.(+995 32 ) 260 19 15

 ტელ.(+995 32 )   240 14 20  (114)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ნანა დარჯანია

ტელ.(+995 32 ) 240 14 20  (131)

 

სპეციალისტი

ქეთევან დოლიძე

ტელ.(+995 32 )240 14 20  (149)

 

კურიერი

ამირან სირაძე

ტელ.(+995 32 )240 14 20 (131)

 

უმცროსი სპეციალისტი

მანანა თაფლაძე

ტელ.(+995 32 )240 14 20 (111, 153)