15/03/2018

ეელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა  სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა „ენერგოინვესტის“ წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მიზანი იყო „ავანიჰესის“ მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტის განხილვა. “ენერგოინვესტის” მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ  „ავანიჰესის“ დირექტორი კახა კობაიძე იურიდიული და ენერგეტიკული სამსახურების წარმომადგენლები, ესკოს მხრიდან -  შეხვედრას უძღვებოდა გენერალური დირექტორის მოადგილე ზაზა დვალიშვილი,მონაწილეობდნენ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი ანა ტომარაძე და სხვადასხვა დეპარტამენტთა წარმომადგენლები.

15/03/2018

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორს  კორეული კომპანიის „SK”-ს წარმომადგენლები : აღმასრულებელი ვიცე პრეზიდენტი სეუნგ სოო ლი, გენერალური მენეჯერი  ჩანგ იონგ ჰონგი და მარკეტინგის უფროსი მენეჯერი  ჯონგო ტაქთი ესტუმრნენ. ესკოს მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ გენერალური დირექტორი ვახტანგ ამბოკაძე , საერთაშორისო და ინვესტორებთან ურთიერთობისა და იურიდიულ დეპარტამენტთა უფროსები.

13/03/2018

2018 წლის თებერვლის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 252 396 894.4 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 23% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 33 089 858.3 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


თებერვალში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 13.1102478 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11.248 თეთრი/კვტ.სთ.

12/03/2018

2018 წლის  09 მარტს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  კომპიუტერული მოწყობილობებისა და ქსესუარების (კაბელები, ფლეშ-დისკები, მაუსები და ა.შ.) შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA180002760) ღირებულებით 2360 ლარი.  სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება   2018 წლის  19 მარტს.

02/03/2018

2018 წლის  02 მარტს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  ჭერის ელექტრონათურების   შესყიდვის  ელექტრონული  ტენდერი (SPA180002520)  ჯამური  სავარაუდო  ღირებულებით 1 750 ლარი.

სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  12 მარტს.

27/02/2018

2018 წლის 27 თებერვალს, ესკო-ში გაიმართა შეხვედრა ბაზრის ოპერატორისა და ევროპული ბიზნეს ასოციაციის (EBA) წარმომადგენლებს შორის. ასოციაციის გენერალური დირექტორის ბატონ დევიდ ლოურენს ლის მიერ წარმოდგენილ იქნა პრეზენტაცია საქართველოში EBA-ს საქმიანობისა და მისიის  შესახებ, რომელიც საქართველოსა და ევროპას შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების ხელშეწყობას ითვალისწინებს.

19/02/2018

2018 წლის 14 თებერვალს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება №1-1/57 საფუძველზე ცვლილება შევიდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესებში“. კერძოდ, ცვლილება შეეხო მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტს, ხოლო, ამავე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატა „კ“ ქვეპუნქტი.

13/02/2018

2018 წლის იანვრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 307 225 292.7 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 26% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 39 336 269 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


იანვარში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 12.8037206 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11.248 თეთრი/კვტ.სთ.

09/02/2018

2018 წლის 8 თებერვალს სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“-ს ოფისში ჩატარდა ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის (ბარტერის) შესახებ წარმოდგენილი წინადადებების განხილვა. კომპანია „Aksa Aksen Enerji“-ს მიერ წარმოდგენილი წინადადება აღმოჩნდა „ესკო“-სათვის  ყველაზე მისაღები.

31/01/2018

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ აცხადებს შემოთავაზებების მიღებას ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის (ბარტერის) თაობაზე. შემოთავაზების წარმოდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს (არარეზიდენტ იურიდიულ პირს).

შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 07.02.2018, 17:00 (თბილისის დროით).

წარმოდგენილი შემოთავაზებების განხილვა ჩატარდება 2018 წლის 08 თებერვალს, 12:00 საათზე (თბილისის დროით), სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“-ს  ოფისში: საქართველო, ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. №2, მე-5 სართული, ოთახი №16.