31/07/2017

25 ივლისს ესკო-ში გაიმართა საქმიანი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ „მსოფლიო ბანკის“ ექსპერტები არტურ კოჩნაკიანი,  აბგარ ბუდაღიანი და ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ენერგეტიკისა და რესურსების მოპოვების გლობალური პრაქტიკის ოფისის უფროსი, საოპერაციო ოფიცერი, იოსებ მელითაური...

17/07/2017

2017 წლის ივნისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ  54 838 250.4 კვტ.სთ 

შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 5% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 6 787 099 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


აპრილში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 12.1870003 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.496 თეთრი/კვტ.სთ.

05/07/2017

2017 წლის 27 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ“,  როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.

05/07/2017

2017 წლის 27 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ლოპოტა ენერჯი“-ს, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

03/07/2017

2017 წლის 29 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „AE-SGI Energy I“, როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

03/07/2017

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი აცხადებს მეორადი ინვენტარის რეალიზაციას. სარეალიზაციო პროდუქციის ცხრილი შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

28/06/2017

2017 წლის  28 ივნისს  გამოცხადდა  მოკლე  ტექსტური  შეტყობინების  (SMSსერვისი/მომსახურების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული  ტენდერი  (SPA 170008878), რომლის გამოცხადებული  სატენდერო ღირებულება  შეადგენს  დღგ-ს ჩათვლით  300 ლარს   და  სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2017 წლის  05 ივლისს 14:00 სთ.

23/06/2017

2017 წლის  23 ივნისს  გამოცხადდა  საბეჭდი  მოწყობილობების (კარტრიჯები, ტონერები) შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული  ტენდერი  (SPA 170008682), რომლის გამოცხადებული  სატენდერო ღირებულება  შეადგენს  დღგ-ს გარეშე  2 100 ლარს  და  სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2017 წლის  30 ივნისს 13:30 სთ.

20/06/2017

2017 წლის 20 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენერჯი სოლუშენი“, როგორც ექსპორტიორი.

16/06/2017

შპს ,,ენგურჰესი’’-ს საკონკურსო კომისია  შპს,,ენგურჰესი“-ს კუთვნილი საექსპორტო ელექტროენერგიის საქართველო-თურქეთის საზღვარზე რეალიზაციის მიზნით აცხადებს  კონკურსს.