14/05/2018

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ახალი მოდელის შემუშავების მიმდინარე პროცესში საკუთარი ვებ-გვერდის მოდერნიზაციას ახორციელებს. ვებ-გვერდისათვის ახალი ფუნქციების დამატება გულისხმობს სავაჭრო პროცესის და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შექმნა....

11/05/2018

2018 წლის 01 მაისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“,  როგორც დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატი გადამცემ ქსელში დანაკარგების დაფარვის მიზნით ელექტროენერგიის შესყიდვის ნაწილში.

30/04/2018

2018 წლის 01 მაისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ჯეო სერვერს“,  როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

30/04/2018

2018 წლის 01 მაისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ბი ეფ დი სი ჯორჯია“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

30/04/2018

2018 წლის 27 აპრილიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ქლინ ენერჯი“, როგორც იმპორტიორი.

30/04/2018

2018 წლის 27 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ქლინ ენერჯი“, როგორც ექსპორტიორი.

24/04/2018

2018 წლის  23 აპრილს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  სერვერის შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA 180004112), რომლის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს  390000 ლარს. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  14 მაისს 13:00 საათზე.

23/04/2018

2018 წლის 19 აპრილიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ხეორიჰესი“, როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

23/04/2018

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის თანამშრომლებმა 2018 წლის 18 აპრილს საქართველოს სისხლის ბანკის სისხლის დეფიციტის აღმოფხვრის ხელშეწყობისთვის უანგარო დონაცია განახორციელეს. ერთი დონორის მიერ გაცემული სისხლი, მინიმუმ ერთი ადამიანის გადარჩენილი სიცოცხლეა. მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს სისხლის ბანკის ინიციატივით, ესკოს ასეთი ტიპის კეთილი ნების აქციის ჩატარების საშუალება მიეცა.

19/04/2018

2018 წლის  19 აპრილს  გამოცხადდა  საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA 180003997) ღირებულებით  1 800 ლარი. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  27 აპრილს  13:30 სთ.