ლარის ოფიციალური კურსი

15.12.2018→16.12.2018 ცვლილება
USD 2.6642 2.6678 0.0036
EUR 3.0308 3.0138 -0.0170
TRY 0.4965 0.4927 -0.0038
RUB 0.0401 0.0402 0.0000
AZN 1.5669 1.5737 0.0068
AMD 0.0055 0.0055 0.0000

მოგესალმებით ესკოს განახლებულ ვებ-გვერდზე

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის ვებ-გვერდი ტექნიკურად და შინაარსობრივად ამ სფეროს საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი,მაქსიმალურად შესაძლო სრულყოფილი პროდუქტია. მარტივი დიზაინი, ბმულების საშუალებით მოსახერხებელი გადასვლა და შინაარსობრივად დატვირთული საინფორმაციო ბლოკები გვერდის სტუმრებს მაქსიმალურად დაგეხმარებათ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციის სწრაფად და იოლად მოძიებაში. ვებ-გვერდზე გასული წლების მონაცემთა ბაზის არსებობა სტატისტიკის დანახვისა და ანალიზის კარგი საშუალებაა. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდის ოპერატიული მონაცემები, მიუხედავად მათი საპროგნოზო ხასიათისა, დაინტერესებულ პირებს კარგ სამსახურს უწევს საქმიანობის დაგეგმვისას. საინტერესო და ინფორმატიულია ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტისა და ტრანზიტის საინფორმაციო ბლოკები. ჩვენს ვებ გვერდზე განთავსებულ მონაცემთა განახლების პროცესი მაქსიმალურად ოპერატიულია. პარალელურ რეჟიმში ხდება გვერდის ინგლისური ვერსიის განახლებაც.

2018 წლის ნოემბრის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2018 წლის ნოემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 322 812 199.8 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 29% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 44 574 701 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


ნოემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 13.8082455 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11.248 თეთრი.

ვრცლად

საინფორმაციო

13/12/2018

018 წლის  12-13  დეკემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა:

  •  ინტერნეტმომსახურების შესყიდვისათვის-SPA180009450 ელექტრონული  ტენდერი სავარაუდო ღირებულებით  - 14 200 ლარი.
    სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება 2018 წლის 20 დეკემბერს;
  • საზოგადოებრივი სატელეფონო კავშირის მომსახურების შესყიდვისათვის-SPA180009456 ელექტრონული  ტენდერი სავარაუდო ღირებულებით  - 2 360 ლარი.
    სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება 2018 წლის 20 დეკემბერს;
  • მანქანების რეცხვის  მომსახურების  შესყიდვისათვის  SPA180009498 ელექტრონული ტენდერი სავარაუდო  ღირებულებით  - 4 825 ლარი.
    სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება 2018 წლის 21 დეკემბერს;

ვრცლად
27/11/2018

2018 წლის 28 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ოლდ ენერჯი“, როგორც წარმოების ლიცენზიატი, ოლდ ენერჯი ჰესის ნაწილში.


ვრცლად
27/11/2018

2018 წლის 27 ნოემბერს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა სს „ოლდ ენერჯი“-ს, როგორც ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში (ოლდ ენერჯი ჰესის ნაწილში) და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.


ვრცლად
27/11/2018

2018 წლის 22 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ოლდ ენერჯი“ (ოლდ ენერჯი ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.


ვრცლად
ყველა სიახლე

საბ/ელექტროენერგიის ფასი (ოპერატიული)

01-13/12/2018

გარანტირებული სიმძლავრე (ოპერატიული)

01-13/12/2018

ყოველდღიური ბალანსი

01-13/12/2018

ტრანსსასაზღვრო გადადინებები (მიმდინარე)

ფაქტიური შემოდინება
ფაქტიური გადინება
13/12/2018