სიახლე:
ესკო-დან შესასყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასი ნოემბერში – 14.1366798 თეთრი/კვტ.სთ; დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი – 11.248 თეთრი/კვტ.სთ.

ლარის ოფიციალური კურსი

13.12.2017→14.12.2017 ცვლილება
USD 2.6258 2.5772 -0.0486
EUR 3.0916 3.0282 -0.0634
TRY 0.6860 0.6700 -0.0160
RUB 0.0446 0.0436 -0.0010
AZN 1.5452 1.5173 -0.0279
AMD 0.0054 0.0053 -0.0001

მოგესალმებით ესკოს განახლებულ ვებ-გვერდზე

 

„ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი“  2017 წლის დასაწყისიდან წარმოგიდგენთ ოფიციალური ვებ-გვერდის განახლებულ ვერსიას.

ვფიქრობთ, ვებ-გვერდის ახალი ვერსია როგორც ტექნიკური, ისე შინაარსობრივი თვალსაზრისით, მაქსიმალურად შესაძლო სრულყოფილი პროდუქტია, რომელიც შესაბამისობაშია ამ სფეროს საუკეთესო პრაქტიკასთან. მარტივი და პრაქტიკული დიზაინი, ბმულების საშუალებით მოსახერხებელი გადასვლა და განახლებული საინფორმაციო ბლოკები მაქსიმალურად ეხმარება მომხმარებელს, რათა მისთვის საინტერესო ინფორმაცია იოლად ხელმისაწვდომი იყოს.

გასული წლების მონაცემთა ბაზა დაინტერესებული პირებისათვის იძლევა შედარების, ტენდენციის დანახვისა და ანალიზის კარგ საშუალებას. მნიშვნელოვანი სიახლეა მიმდინარე საანგარიშო პერიოდის ოპერატიული მონაცემების განთავსება. მართალია, ისინი საპროგნოზო ხასიათისაა, მაგრამ კარგ სამსახურს გაუწევს დაინტერესებულ პირებს საქმიანობის დაგეგმვაში. მომხმარებლებისთვის საინტერესო იქნება ექსპორტ-იმპორტისა და ტრანზიტის  საინფორმაციო ბლოკების ახალი ვერსია. საიტზე განთავსებული მონაცემების განახლება მაქსიმალურად ოპერატიულად მოხდება. მოთხოვნადია საიტის ინგლისური ვერსია, რომლის განახლებაც, როგორც წესი, პარალელურ რეჟიმში ხდება.

2017 წლის ოქტომბრის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2017 წლის ოქტომბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ  254 273 249 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების  26% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 35 009 027.5 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


ოქტომბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 13.7682700 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი -  9.4 თეთრი/კვტ.სთ.

ვრცლად

საინფორმაციო

10/12/2017

2017 წლის 24 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მგ ალგეთი ჰესი“, როგორც მცირე სიმძალვრის ელექტროსადგური (ალგეთი ჰესის ნაწილში).


ვრცლად
10/12/2017

2017 წლის 24 ნოემბერს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდა შპს „ჯბჯ“-ს,  როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს (ალგეთი ჰესის ნაწილში), და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.


ვრცლად
06/12/2017

2017 წლის  06 დეკემბერს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  მაიკროსოფტის ლიცენზიების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA 170015507) ღირებულებით  86400 ლარი  დღგ-ს  ჩათვლით. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება 2017 წლის 14 დეკემბერს  13:00 საათზე.


ვრცლად
30/11/2017

2017 წლის 03 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ჰესი I“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.


ვრცლად
ყველა სიახლე

საბ/ელექტროენერგიის ფასი (ოპერატიული)

01-12/12/2017

გარანტირებული სიმძლავრე (ოპერატიული)

01-12/12/2017

ყოველდღიური ბალანსი

01-12/12/2017

ტრანსსასაზღვრო გადადინებები (მიმდინარე)

ფაქტიური შემოდინება
ფაქტიური გადინება
12/12/2017