დეპარტამენტის უფროსი

ივანე ჯავახიშვილი

ტელ.(+995 32 )240 14 20 (127)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ბორის გაბიძაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (127)

 

უფროსი მენეჯერი

ზურაბ თოიძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (112)

  

ოფისის მენეჯერი

ვახტანგ ბერიაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (126)

 

 

სპეციალისტი

თეკლა მოძღვრიშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (136)