დეპარტამენტის უფროსი

გრიგოლ  ჯავახაძე

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (132)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

თეიმურაზ ვაშაგაშვილი

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (142)

  

აუდიტორი

ჯანსუღ ნადარეიშვილი

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (143)

 

აუდიტორი

ვაჟა ჭოჭუა

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (134)

 

აუდიტორი

ზაქრო კოხრეიძე

ტელ.(+995 32 )240 14 20 (143)

 

უფროსი სპეციალისტი 

მარინა ქაჯაია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (134)