დეპარტამენტის უფროსი

თემურ ყურაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (130)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

გროგოლ ასათიანი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (130)

 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

სოფიო კერვალიშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (147)

 

უფროსი სპეციალისტი

ვახტანგ ფხაკაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (124)

vpkhakadze@esco.ge