დეპარტამენტის უფროსი

თემურ ყურაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (130)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

გროგოლ ასათიანი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (130)

 

 

მთავარი სპეციალისტი

ზურაბ თოიძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (147)

 

უფროსი სპეციალისტი

სოფიო კერვალიშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (147)