დეპარტამენტის უფროსი

თამარ ვარდოსანიძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (151)

tvardosanidze @ esco.ge

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ანზორ ბაინდურაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (151)

 

მთავარი სპეციალისტი

სოფიო კოხტაშვილი

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (151)