დეპარტამენტის უფროსი

დავით მჭედლიშვილი

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (126)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ნათია ლორთქიფანიძე

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (126)

 

სპეციალისტი

დიანა მახარობლიძე

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (126)