დეპარტამენტის უფროსი

დარეჯან მჭედლიშვილი

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (150)

 

მთავარი სპეციალისტი

ანა ხარებავა

ტელ.(+995 32 )  240 14 20 (150)