23/04/2019

2019 წლის 22 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენერგია ექსი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

22/04/2019

2019 წლის 22 აპრილიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენერგია ექსი“, როგორც იმპორტიორი.

22/04/2019

2019 წლის 22 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენერგია ექსი“, როგორც ექსპორტიორი.

18/04/2019

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 მარტის N144 დადგენილებით „ელექტროენერგიის პირდაპირი მომხმარებლისთვის სავალდებულო კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილება შევიდა საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 იანვრის №18 დადგენილებაში. აღნიშნული ცვლილების თანახმად, განისაზღვრა სავალდებულო კრიტერიუმები ელექტროენერგიის პირდაპირი მომხმარებლისათვის. დადგენილების თანახმად, მსხვილი მომხმარებლები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ ზემოაღნიშნული დადგენილებით განსაზღვრულ სავალდებულო კრიტერიუმებს, არაუგვიანეს 2019 წლის 01 მაისისა უნდა დარეგისტრირდნენ ელექტროენერგიის პირდაპირ მომხმარებლად...

18/04/2019

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 მარტის N144 დადგენილების თანახმად, მსხვილი მომხმარებლები, რომლებიც აკმაყოფილებენ აღნიშნული დადგენილებით განსაზღვრულ სავალდებულო კრიტერიუმებს, არაუგვიანეს 2019 წლის 01 მაისისა უნდა დარეგისტრირდნენ ელექტროენერგიის პირდაპირ მომხმარებლად.

18/04/2019

ესკოს გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ამბოკაძემ 12 აპრილს მონაწილეობა მიიღო სასტუმრო „შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასში“ „USAID ენერგეტიკის პროგრამის“ ფარგლებში გამართულ ენერგეტიკულ კონფერენციაში , რომლის ძირითადი თემა იყო „კავკასიის რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოება ენერგეტიკული ბაზრის გახსნის პირობებში“.

16/04/2019

2019 წლის მარტის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ  287 025 782.7 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 25% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 38 624 787.5 ლარი შეადგინა.

 

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


მარტში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 13.4569052 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 10.614 თეთრი.

16/04/2019

2019 წლის 15 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

16/04/2019

2019 წლის 15 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

16/04/2019

2019 წლის 15 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.