12/04/2019

2019 წლის 11 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მარილო კონსალტინგი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

12/04/2019

2019 წლის 11 აპრილიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მარილო კონსალტინგი“, როგორც იმპორტიორი.

12/04/2019

2019 წლის 11 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მარილო კონსალტინგი“, როგორც ექსპორტიორი.

11/04/2019

2019 წლის 10 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

10/04/2019

2019 წლის 05 აპრილიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „სვანეთი ჰიდრო“, როგორც წარმოების ლიცენზიატი, მესტიაჭალა 2 ჰესის ნაწილში.

10/04/2019

2019 წლის 04 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა სს „სვანეთი ჰიდრო“-ს, როგორც ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში (მესტიაჭალა 2 ჰესის ნაწილში) და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

02/04/2019

2019 წლის  01 აპრილს  გამოცხადდა საოფისე ავეჯის (სავარძლები, მაგიდები და ტუმბოები)  შესყიდვის NAT 190006495  ელექტრონული  ტენდერი  ღირებულებით 9 800 ლარი.

სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2019 წლის  10 აპრილს  13:00 სთ.

02/04/2019

2019 წლის 30 მარტიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენერჯი ინვესტინგ ენდ ტრეიდინგ კომპანი“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, „ორო“ ჰესის ნაწილში.

02/04/2019

2019 წლის 29 მარტს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ენერჯი ინვესტინგ ენდ ტრეიდინგ კომპანი“-ს, „ორო“ ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

01/04/2019

29 მარტს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის (ესკო) გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ამბოკაძემ მონაწილეობა მიიღო ISET Policy Institute-ის, USAID/Georgia-სა და G4G-ის ერთობლივი სასწავლო პროგრამის დასრულებისა და ტრეიდერთათვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიაში.