30/04/2018

2018 წლის 01 მაისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ბი ეფ დი სი ჯორჯია“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

30/04/2018

2018 წლის 27 აპრილიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ქლინ ენერჯი“, როგორც იმპორტიორი.

30/04/2018

2018 წლის 27 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ქლინ ენერჯი“, როგორც ექსპორტიორი.

24/04/2018

2018 წლის  23 აპრილს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  სერვერის შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA 180004112), რომლის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს  390000 ლარს. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  14 მაისს 13:00 საათზე.

23/04/2018

2018 წლის 19 აპრილიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ხეორიჰესი“, როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

23/04/2018

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის თანამშრომლებმა 2018 წლის 18 აპრილს საქართველოს სისხლის ბანკის სისხლის დეფიციტის აღმოფხვრის ხელშეწყობისთვის უანგარო დონაცია განახორციელეს. ერთი დონორის მიერ გაცემული სისხლი, მინიმუმ ერთი ადამიანის გადარჩენილი სიცოცხლეა. მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს სისხლის ბანკის ინიციატივით, ესკოს ასეთი ტიპის კეთილი ნების აქციის ჩატარების საშუალება მიეცა.

19/04/2018

2018 წლის  19 აპრილს  გამოცხადდა  საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA 180003997) ღირებულებით  1 800 ლარი. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  27 აპრილს  13:30 სთ.

13/04/2018

2018 წლის მარტის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 282 062 171.9 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 25% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 34 488 169.8 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


მარტში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 12.2271518 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11.248 თეთრი/კვტ.სთ.

12/04/2018

2018 წლის 11 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ჰიდროენერჯი“,  როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.

12/04/2018

2018 წლის 10 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ჰიდროენერჯი“-ს, როგორც ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.