09/08/2018

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 26 ივლისის N61/16, N61/17, N61/18, N61/19 გადაწყვეტილებებით დამტკიცებული ცვლილებები საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, საბალანსო ელექტროენერგიის ყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებსა და გარანტირებული სიმძლავრის ყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში 2018 წლის 09 აგვისტოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დარეგისტრირდა დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ.

07/08/2018

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარეგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 26 ივლისის N61/16, N61/17, N61/18, N61/19 გადაწყვეტილებებით ცვლილებები შევიდა საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებში, საბალანსო ელექტროენერგიის ყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებში, გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებსა და გარანტირებული სიმძლავრის ყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებში.

31/07/2018

2018 წლის 28 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „კასლეთი 2“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.

31/07/2018

2018 წლის 27 ივლისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „კასლეთი 2“-ს, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

25/07/2018

2018 წლის  24 ივლისს  გამოცხადდა  საბეჭდი  მოწყობილობების (კარტრიჯები, ტონერები) შესყიდვის  ელექტრონული  ტენდერი  (NAT180011401), რომლის გამოცხადებული   ღირებულება  შეადგენს  დღგ-ს გარეშე  3 000 ლარს  და  სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება      2018 წლის  01 აგვისტოს 13:30 სთ.

20/07/2018

„ესკო“-ში, ენერგეტიკული გაერთიანების“ ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, ახალი ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მოდელთან დაკავშირებით ორ დღიანი სამუშაო შეხვედრები გაიმართა.

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს, „ენერგეტიკული გაერთიანების“, „ევროპული ენერგეტიკული ვაჭრობის/ბირჟების ასოციაციის“ (EUROPEX), სლოვენიის ბაზრის ოპერატორისა (BORZEN) და ვაჭრობის (Power Exchange)-ის წარმომადგენლებმა, რომლებიც შეისწავლიან არსებულ სიტუაციას და შეიმუშავებენ სარეკომენდაციო დოკუმენტს საქართველოსთვის, ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერირების საუკეთესო ევროპული პრაქტიკისა და ჩვენი ბაზრის თავისებურების გათვალისწინებით.

20/07/2018

საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბაზრისა და ელექტროენერგიით ვაჭრობის არსებული მოდელის მოდერნიზებისა და რეფორმირების ფარგლებში, ესკოს წარმომადგენლობა USAID-ის მიერ ორგანიზებული სამუშაო ვიზიტით, G4G-ის, საქართველოს საბაჟოსა და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის დელეგაციასთან ერთად სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადს ესტუმრა. სამუშაო ვიზიტის მიზანი იყო საქართველოს დელეგაციისთვის ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურებისა და ელექტროენერგიის განბაჟების სერბული მოდელის გაცნობა.

17/07/2018

2018 წლის 13 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ქუთაისი ინვესტმენტს“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

17/07/2018

2018 წლის 12 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „კასლეთი 2“ („კასლეთი 2“ ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

13/07/2018

2018 წლის ივნისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ  46 784 986.5 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 4% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 5 939 770 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


ივნისში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 12.6958890 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.818 თეთრი/კვტ.სთ.