04/10/2016

2016 წლის 30 სექტემბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „საგურამო ენერჯი“, როგორც ელექტროსადგური - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

26/09/2016

2016 წლის 26 სექტემბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „თელასი“, როგორც იმპორტიორი.

13/09/2016

2016 წლის აგვისტოს თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   30 348 692.7 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი  მიწოდების  3%   წარმოადგენს.    საბალანსო  ელექტროენერგიის  ღირებულებამ  3 033 031.54 ლარი  შეადგინა...

 

30/08/2016

2016 წლის 29 აგვისტოს გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160023859), რომლის შესყიდვის ობიექტია ოფისის სარემონტო სამუშაოები ღირებულებით 28 000 ლარი და სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2016 წლის 09 სექტემბერს 15:00 სთ.

30/08/2016

2016 წლის ივლისის თვის ანგარიშსწორების ბაზაში განხორციელდა კორექტირება. შეიცვალა ესკოს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, რომელმაც 9.2944467 თეთრი/კვტ.სთ შეადგინა.

21/08/2016

2016 წლის 21 სექტემბერს გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160025348), რომლის შესყიდვის ობიექტია ოფისის სარემონტო სამუშაოები ღირებულებით 28 000 ლარი და სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2016 წლის 27 სექტემბერს 14:00 სთ..

13/08/2016

2016 წლის ივლისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   26 002 707.30 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი  მიწოდების  2%   წარმოადგენს.    საბალანსო  ელექტროენერგიის  ღირებულებამ  2 448 944.50 ლარი  შეადგინა...

14/07/2016

2016 წლის ივნისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   25 493 239.5 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი  მიწოდების  2%   წარმოადგენს.    საბალანსო  ელექტროენერგიის  ღირებულებამ  2 746 019.32 ლარი  შეადგინა...

22/06/2016

 2016 წლის 21 ივნისიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „რუსთავი სთილ კორპორეიშენ კომპანი“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

15/06/2016

2016 წლის მაისის თვეში ესკო-დან საბალანსო ელექტროენერგიის შესყიდვა განახორციელეს გამანაწილებელმა ენერგოკომპანიებმა და პირდაპირმა მომხმარებლებმა. მათი წილობრივი მონაწილეობა საბალანსო ელექტროენერგიის შესყიდვაში, შესაბამისად, 17% და 44% შეადგენს. აღნიშნულ თვეში, საბალანსო ელექტროენერგია გატანილ იქნა საექპორტოდ, რომლის წილმაც საბალანსო ელექტროენერგიის შესყიდვაში 39% შეადგინა...