23/03/2017

2017 წლის 16 მარტიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აჭარ ენერჯი-2007“,  როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

21/03/2017

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ამბოკაძემ და  და შპს „სიპაუერ“-ის დირექტორმა გივი ჭაჭიამ ხელი მოაწერეს ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას...

13/03/2017

მიმდინარე წლის 3 მარტს კახეთში, სასტუმრო „Ambasadori Kachreti”-ში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ესკო–ს  მენეჯერებისა და USAID–ის კონტრაქტორ კომპანიების  (HICD 2020 და GEC)  წარმომადგენელთა მონაწილეობით. სამუშაო შეხვედრის მიზანი იყო ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების პროექტის მიერ ჩატარებული საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაცია და ესკო–ს ადამიანური რესურსების განვითარების ხელშეწყობის პროექტის მომავალი აქტივობების დაგეგმვა.

13/03/2017

ესკოში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან - ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ენერგეტიკისა და რესურსების მოპოვების გლობალური პრაქტიკის ოფისის უფროს საოპერაციო ოფიცერ იოსებ მელითაურთან და კონსულტანტთან ფინანსურ საკითხებში ნოდარ მოსაშვილთან.  განხილული იქნა ესკოს საქმიანობის ფინანსური შედეგების რიგი საკითხები და ამ კუთხით შესაძლო პროგნოზები, რადგან ესკოს ფინანსური სტაბილურობა მსოფლიო ბანკისათვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია დარგში ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით.

13/03/2017

2017 წლის თებერვლის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   336 372 176.6 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 33% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 45 518 563.6 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


თებერვალში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 13.5322024 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 14.234 თეთრი/კვტ.სთ.

09/03/2017

2017 წლის  09 მარტს  გამოცხადდა  საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული  ტენდერი  (NAT 170002371)  ღირებულებით  2 930 ლარი  დღგ-ს  გარეშე. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2017 წლის  15  მარტს  17:00 სთ.

22/02/2017

ესკომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის - EBRD-ის მიერ ფინანსირებადი, საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ევროსტანდარტების შესაბამისად მოდერნიზებისათვის, საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა.

ვრცლად

17/02/2017

2017 წლის 01 მარტიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდება შპს „ქეიჯი ენერჯი“-ს, როგორც ექსპორტიორს და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების” შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

17/02/2017

2017 წლის 01 თებერვლიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“,  როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.

17/02/2017

2017 წლის 01 თებერვლიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“,  როგორც წარმოების ლიცენზიატი.