კვალიფიციური საწარმო საქმიანობის ტიპი რეგისტრაციის თარიღი
1 სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატი ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ტრანზიტის უზრუნველყოფისათვის დანაკარგების დაფარვის მიზნით ელექტროენერგიის შესყიდვის ნაწილში 01.01.2011
2 დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატი გადამცემ ქსელში დანაკარგების დაფარვის მიზნით ელექტროენერგიის შესყიდვის ნაწილში 01.05.2018