კვალიფიციური საწარმო
1 შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია"
2 შპს „ენერჯი ალიანს გრუპ"
3 სს „ალიანს ენერჯი ტრეიდინგი"
4 შპს „ბახვი ჰაიდრო პაუერი"
5 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია"
6 შპს „ჰიდროლეა ტრეიდინგი"
7 შპს „აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია"
8 შპს „საქართველო-ურბან ენერჯი"
9 შპს „ენგურჰესი"
10 შპს „ვარდნილჰესების კასკადი"
11 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ"
12 შპს „ვარციხე 2005"
13 შპს „ენერჯი Energy"
14 შპს „ენერჯი იმპექსი"
15 შპს „ბეპ ჯორჯია“
16 შპს „საგა თრეიდინგი"
17 შპს „ენერგო–არაგვი"
18 შპს „ჯჯპ-LTD GGP"
19 შპს „დომინიონ ენერჯი"
20 შპს „ინტერტრანსენერჯი"
21 შპს „ვოთერ ენერჯი"
22 შპს „გენ-ი თბილისი"
23 სს „თელასი"
24 შპს „თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი“
25 შპს „აბ ენერგო“
26 შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“
27 შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“
28 შპს „კასკად ჯორჯია“
29 შპს „აჭარ ენერჯი-2007“
30 შპს „ენერჯი სოლუშენი“
31 შპს „ენერგია გაზ ენდ ფაუერ“
32 შპს „ქლინ ენერჯი“
33 შპს „მარილო კონსალტინგი“
34 შპს „ენერგია ექსი“
35 შპს „ინტერ რაო საქართველო“
36 შპს „ენ ფი ჯგუფი“