კვალიფიციური საწარმო
შპს „თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი“
2 შპს „მარილო კონსალტინგი“
3 შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“
4 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“
5 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“