კვალიფიციური საწარმო რეგისტრაციის თარიღი
შპს „თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი“ 10.04.2019
2 შპს „მარილო კონსალტინგი“ 11.04.2019
3 შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ 15.04.2019
4 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“ 15.04.2019
5 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ 15.04.2019
6 შპს „ენერგია ექსი“ 22.04.2019
7 შპს „საქართველოს ენერგიით ვაჭრობის კომპანია“ 30.04.2019
8 შპს „ინტერ რაო საქართველო“ 22.05.2019
9 შპს „ენ ფი ჯგუფი“ 23.05.2019
10 შპს „კოინმანია“ 05.06.2019
11 შპს „თრეიდინგ სოლუშენს“ 17.10.2019
12 შპს "ქისთოუნ ქონსალთინგ" 27.02.2020