კვალიფიციური საწარმო რეგისტრაციის თარიღი
შპს „თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი“ 10.04.2019
2 შპს „მარილო კონსალტინგი“ 11.04.2019
3 შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ 15.04.2019
4 სს „ეპ ჯორჯია გენერაცია“ 15.04.2019
5 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ 15.04.2019
6 შპს „საქართველოს ენერგიით ვაჭრობის კომპანია“ 30.04.2019
7 შპს „ინტერ რაო საქართველო“ 22.05.2019
8 შპს „ენ ფი ჯგუფი“ 23.05.2019
9 შპს „თრეიდინგ სოლუშენს“ 17.10.2019
10 შპს „ქისთოუნ ქონსალთინგ“ 27.02.2020
11 შპს „ეი ელ ენ ქომოდითი“ 03.06.2020
12 შპს "ელექტრა საქართველო" 02.07.2020
13 შპს „აჭარ ენერჯი-2007“ 22.09.2020
14 შპს „ფოვერ თრეიდინგ კომპანი“ 16.12.2020
15 შპს „ტესტელ“ 23.06.2021
16 შპს „პარვუს ენერჯი“ 02.07.2021
17 შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“ 13.07.2021
18 შპს „ენერჯი ფორს ჯორჯია“ 17.09.2021