კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება სიმძლავრე (მგვტ) რეგისტრაციის თარიღი
1 შპს "ვარდნილჰესების კასკადი" ვარდნილჰესი 219.9 01.09.2006
2 შპს "მტკვარი ენერჯი" გარდაბნის მე-9 ენერგობლოკი 300 01.09.2006
3 შპს "აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია" ხადორჰესი 24 01.09.2006
4 შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ" ჟინვალჰესი 130 01.09.2006
5 შპს "ენგურჰესი" ენგურჰესი 1300 01.09.2006
6 შპს "ჯიფაუერი" აირტურბინა 110 01.12.2010
7 სს "ხრამჰესი-1" ხრამი-1 112.8 01.09.2006
8 სს "ხრამჰესი-2" ხრამი-2 110 01.09.2006
9 შპს "ვარციხე 2005" ვარციხეჰესი 184 01.09.2006
10 შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" თბილსრესი 270 08.04.2010
11 სს "ეპ ჯორჯია გენერაცია" ძევრულჰესი 80 01.02.2017 
ჩითახევჰესი 21 01.02.2017 
რიონჰესი 51 01.02.2017 
გუმათჰესი 69.5 01.02.2017 
აწჰესი 18.4 01.02.2017 
ლაჯანურჰესი 113.7 01.02.2017 
ორთაჭალჰესი 18 01.02.2017 
შაორჰესი 40.32 01.02.2017 
ზაჰესი 36.8 14.12.2018
12 შპს "ენერგია" ლარსიჰესი 19 03.01.2014
13 შპს "საქართველო–ურბან ენერჯი" ფარავან ჰესი 86.54 01.10.2014
14 შპს "გარდაბნის თბოსადგური" გარდაბნის თბოსადგური 231.2 29.09.2015
15 სს „დარიალი ენერჯი“ დარიალი ჰესი 108 30.12.2016
16 შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“ ქართლის ქარის ელექტროსადგური 20.7 28.01.2017
17 შპს „აჭარ ენერჯი-2007“ ხელვაჩაური 1 ჰესი 47.48 24.03.2017
კირნათი ჰესი 27.47 13.11.2018
18 შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ შუახევი ჰესი 178.72 21.09.2017
19 სს „ოლდ ენერჯი“ ოლდ ენერჯი ჰესი 21.39 28.11.2018
20 სს „სვანეთი ჰიდრო“ მესტიაჭალა 2 ჰესი 30 05.04.2019
21 შპს "გარდაბნის თბოსადგური 2" გარდაბნის თბოსადგური 2 230 27.03.2020
 სულ 28 სადგური ჯამური სიმძლავრით (მგვტ) 3 907.56