კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება სიმძლავრე (მგვტ)
1 შპს "ვარდნილჰესების კასკადი" ვარდნილჰესი 219.9
2 შპს "მტკვარი ენერჯი" გარდაბნის მე-9 ენერგობლოკი 300
3 შპს "აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია" ხადორჰესი 24
4 შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ" ჟინვალჰესი 130
5 შპს "ენგურჰესი" ენგურჰესი 1300
6 შპს "ჯიფაუერი" აირტურბინა 110
7 სს "ხრამჰესი-1" ხრამი-1 112.8
8 სს "ხრამჰესი-2" ხრამი-2 110
9 შპს "ვარციხე 2005" ვარციხეჰესი 184
10 შპს "საქართველოს საერთ. ენერგეტიკული კორპორაცია" თბილსრესი 270
11 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია" ძევრულჰესი 80
ჩითახევჰესი 21
რიონჰესი 51
გუმათჰესი 69.5
საცხენჰესი 14
აწჰესი 18.4
ლაჯანურჰესი 113.7
ორთაჭალჰესი 18
შაორჰესი 40.32
ზაჰესი 36.8
12 შპს "ენერგია" ლარსიჰესი 19
13 შპს "საქართველო–ურბან ენერჯი" ფარავან ჰესი 86.54
14 შპს "გარდაბნის თბოსადგური" გარდაბნის თბოსადგური 231.2
15 შპს "საქნახშირი" ტყიბულის თბოელექტროსადგური 13.2
16 სს „დარიალი ენერჯი“ დარიალი ჰესი 108
17 შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“ ქართლის ქარის ელექტროსადგური 20.7
18 შპს „აჭარ ენერჯი-2007“ ხელვაჩაური 1 ჰესი 47.48
კირნათი ჰესი 27.47
19 შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ შუახევი ჰესი 178.72
20 სს „ოლდ ენერჯი“ ოლდ ენერჯი ჰესი 21.39
21 სს „სვანეთი ჰიდრო“ მესტიაჭალა 2 ჰესი 30
 სულ 28 სადგური ჯამური სიმძლავრით (მგვტ) 3 907.56