კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება სიმძლავრე (მგვტ) რეგისტრაციის თარიღი 
1 შპს "აბჰესელექტრო" აბჰესი 2.7 01.09.2006
2 შპს "სქურჰესი" სქურჰესი 1.028 01.09.2006
3 შპს "ენტო" მისაქციელჰესი 2.75 01.09.2006
4 შპს "ქცია-94" დაშბაშჰესი 1.26 01.09.2006
5 შპს "მგ ალგეთი ჰესი" ალგეთიჰესი 1.25 01.09.2006
6 შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" თეთრიხევჰესი 12.4 01.09.2006
ბოდორნაჰესი 2.5 19.11.2018
საგურამო ჰესი 4.2 01.10.2019
7 შპს "რიცეულაჰესი" რიცეულაჰესი 6.32 01.09.2006
8  შპს "პრაიმ ენერჯი" ინწობაჰესი 1.5 25.03.2011
9 შპს "ხერთვისჰესი" ხერთვისჰესი 0.294 01.09.2006
10 სს "კორპორაცია ქინძმარაული" ჩალაჰესი 1.5 01.09.2006
11 შპს "ენერგეტიკი" ჰესი მდინარე ფარავანზე 0.59 01.09.2006
12 შპს "ყაზბეგიჰესი" ყაზბეგიჰესი - 2 0.38 01.09.2006
ყაზბეგიჰესი 6.0 05.08.2014
13 შპს "ბაკური" მაჭახელაჰესი 2.175 01.09.2006
14 შპს "სანალია" სანალიაჰესი 4.2 24.04.2007
15 შპს "საქართველოს საერთაშორისო
ენერგეტიკული კორპორაცია"
ალაზანჰესი 6.064 13.07.2007
ბჟუჟაჰესი 12.24 27.06.2008
იგოეთჰესი 1.775 22.05.2007
კახარეთიჰესი 2.08 13.11.2009
რაჭა ჰესი 11 29.04.2013
ალაზანჰესი-2 6.064 22.01.2014
ტირიფონჰესი 3.2 30.12.2013
ტყიბულის თბოელექტროსადგური 13.2 01.09.2020
16 სს "ეპ ჯორჯია გენერაცია" სიონჰესი 9.0 01.02.2017
მარტყოფიჰესი 3.9 01.02.2017
ჩხოროწყუჰესი 6 14.12.2018
კინკიშაჰესი 0.864 14.12.2018
საცხენჰესი 14 01.09.2020
17 შპს "რუსთავ-ჰესი" რუსთავიჰესი 0.51 21.04.2008
18 შპს "კაბალჰესი-2006" კაბალჰესი 1.5 10.07.2008
19 შპს "სულორჰესი" სულორჰესი 0.8 05.02.2009
20 შპს "ემ.ჯი რენიუებლზ" ლოპოტაჰესი 2.5 27.06.2017
ძამა ჰესი 0.81 05.02.2020
21 შპს "ვოთერ ენერჯი" ოკამიჰესი 1.6 28.04.2009
22 შპს "ორბა-2008" ზვარეთი ჰესი 0.304 19.02.2010
23 შპს "კეხვიჰესი" კეხვიჰესი 0.95 31.03.2008
24 შპს "გლობალ ენერჯი" პანტიანიჰესი 0.5 04.05.2012
25 შპს "ფერი" ხადორჰესი-2 5.4 03.10.2012
26 სპს "ხანჰესი ეგნატე დვალიშვილი" ხანჰესი 0.315 03.10.2012
27 შპს "მცირე ენერჯი" აჭიჰესი 1.028 01.12.2012
28 შპს "ენერგია" შილდაჰესი 5.0 20.09.2013
29 შპს "ბახვი ჰაიდრო პაუერი" ბახვი 3 ჰესი 10 05.12.2013
30 შპს "ენერგო არაგვი" არაგვი ჰესი 8.5 03.02.2014
არაგვი 2 ჰესი 1.95 21.01.2019
31 შპს "გეოენერჯი" ახმეტაჰესი 9.2 11.03.2014
32 შპს "მცირე" მაშავერაჰესი 1.25 16.03.2014
33 შპს "სტორი ფაუერი" ფშაველა ჰესი (მდ. სტორზე) 1.9 20.02.2015
34 შპს "ჰიდრო ჯორჯია“ დებედაჰესი 3.2 30.12.2015
35 შპს "ერა ჯორჯია“ შაქშაქეთი ჰესი 1.5 30.11.2016
36 შპს "მაქსანია 2014“ მაქსანია ჰესი 0.5 14.12.2016
37 შპს "აგროენერჯი“ კაზრეთიჰესი 2.5 22.12.2016
38 შპს "ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“  კინტრიშა ჰესი 5.5 25.08.2017
39 შპს "ჰიდროენერჯი" შილდაჰესი-1 1.2 11.04.2018
40 შპს "ხეორიჰესი“ ხეორიჰესი 1.3 23.05.2018
41 შპს "კასლეთი 2" კასლეთი 2 ჰესი 9 28.07.2018
42 შპს "ჯონოული 1" ჯონოული 1 ჰესი 1.1 13.12.2018
43 შპს "ფშავი ჰიდრო" სკურდიდი ჰესი 1.33 25.02.2019
44 შპს „ენერჯი ინვესტინგ ენდ ტრეიდინგ კომპანი“ ორო ჰესი 1.1 30.03.2019
45 შპს „იოტა სინერჯი“ დაგვაჰესი 0.1 13.05.2019
46 შპს „ენერგო ინვესტი“ ავანი ჰესი, 3.5 16.08.2019
47 სს „ბუქსი ჰესი“ ნაბეღლავი ჰესი 1.9 03.09.2019
48 შპს „ფშაველა“ ფშაველაჰესი 2.9 01.10.2019
49 შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“ საშუალა ჰესი 2 5.0 25.12.2019
საშუალა ჰესი 1 8.0 02.02.2021
50 შპს „აკვაჰიდრო“ იფარი ჰესი 3.3  10.01.2020 
ხელრა ჰესი 3.7  10.01.2020 
51 შპს "აად" ჭაპალა ჰესი 0.43 29.01.2020
52 შპს "ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი" ლახამი 2 ჰესი 9.5 19.08.2020
ლახამი 1 ჰესი 6.4 17.10.2020
53 შპს „დმ ენერჯი“ დვირულა ჰესი 1.99 16.03.2021
54 შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ სხალთა ჰესი 9 25.03.2021
55 შპს „ნიუ ტექნოლოჯი 2014“ ხრამი ჰესი 1.13 09.06.2021
56 შპს „აქუაენერჯი ჯორჯია“ თბილისის ზღვის ჰესი 0.4 13.08.2021
57 შპს „პარვუს ჯგუფი“ როშკა 2 ჰესი 1.99 11.09.2021
როშკა 3 ჰესი 1 11.09.2021
სულ 54 სადგური ჯამური სიმძლავრით (მგვტ)  177.77