კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება სიმძლავრე (მგვტ) რეგისტრაციის თარიღი 
1 შპს "აბჰესელექტრო" აბჰესი 2.7 01.09.2006
2 შპს "სქურჰესი" სქურჰესი 1.028 01.09.2006
3 შპს "ენტო" მისაქციელჰესი 2.75 01.09.2006
4 შპს "ქცია-94" დაშბაშჰესი 1.26 01.09.2006
5 შპს "მგ ალგეთი ჰესი" ალგეთიჰესი 1.25 01.09.2006
6 შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" თეთრიხევჰესი 12.4 01.09.2006
ბოდორნაჰესი 2.5 19.11.2018
საგურამო ჰესი 4.2 01.10.2019
7 შპს "რიცეულაჰესი" რიცეულაჰესი 6.32 01.09.2006
8 შპს "ხერთვისჰესი" ხერთვისჰესი 0.294 01.09.2006
9 სს "კორპორაცია ქინძმარაული" ჩალაჰესი 1.5 01.09.2006
10 შპს "ენერგეტიკი" ჰესი მდინარე ფარავანზე 0.59 01.09.2006
11 შპს "ყაზბეგიჰესი" ყაზბეგიჰესი - 2 0.38 01.09.2006
ყაზბეგიჰესი 6.0 05.08.2014
12 შპს "ბაკური" მაჭახელაჰესი 2.175 01.09.2006
13 შპს "სანალია" სანალიაჰესი 4.2 24.04.2007
14 შპს "საქართველოს საერთაშორისო
ენერგეტიკული კორპორაცია"
ალაზანჰესი 6.064 13.07.2007
ბჟუჟაჰესი 12.24 27.06.2008
იგოეთჰესი 1.775 22.05.2007
კახარეთიჰესი 2.08 13.11.2009
რაჭა ჰესი 11 29.04.2013
ალაზანჰესი-2 6.064 22.01.2014
ტირიფონჰესი 3.2 30.12.2013
ტყიბულის თბოელექტროსადგური 13.2 01.09.2020
15 სს "ეპ ჯორჯია გენერაცია" სიონჰესი 9.0 01.02.2017
მარტყოფიჰესი 3.9 01.02.2017
ჩხოროწყუჰესი 6 14.12.2018
კინკიშაჰესი 0.864 14.12.2018
საცხენჰესი 14 01.09.2020
16 შპს "რუსთავ-ჰესი" რუსთავიჰესი 0.51 21.04.2008
17 შპს "კაბალჰესი-2006" კაბალჰესი 1.5 10.07.2008
18 შპს "სულორჰესი" სულორჰესი 0.8 05.02.2009
19 შპს "ემ.ჯი რენიუებლზ" ლოპოტაჰესი 2.5 27.06.2017
ძამა ჰესი 0.81 05.02.2020
20 შპს "ვოთერ ენერჯი" ოკამიჰესი 1.6 28.04.2009
21 შპს "ორბა-2008" ზვარეთი ჰესი 0.304 19.02.2010
22 შპს "კეხვიჰესი" კეხვიჰესი 0.95 31.03.2008
23 შპს "გლობალ ენერჯი" პანტიანიჰესი 0.5 04.05.2012
24 შპს "ფერი" ხადორჰესი-2 5.4 03.10.2012
25 სპს "ხანჰესი ეგნატე დვალიშვილი" ხანჰესი 0.315 03.10.2012
26 შპს "ენერგია" შილდაჰესი 5.0 20.09.2013
27 შპს "ბახვი ჰაიდრო პაუერი" ბახვი 3 ჰესი 10 05.12.2013
28 შპს "ენერგო არაგვი" არაგვი ჰესი 8.5 03.02.2014
არაგვი 2 ჰესი 1.95 21.01.2019
29 შპს "გეოენერჯი" ახმეტაჰესი 9.2 11.03.2014
30 შპს "მცირე" მაშავერაჰესი 1.25 16.03.2014
31 შპს "სტორი ფაუერი" ფშაველა ჰესი (მდ. სტორზე) 1.9 20.02.2015
32 შპს "ჰიდრო ჯორჯია“ დებედაჰესი 3.2 30.12.2015
33 შპს "ერა ჯორჯია“ შაქშაქეთი ჰესი 1.5 30.11.2016
34 შპს "მაქსანია 2014“ მაქსანია ჰესი 0.5 14.12.2016
35 შპს "აგროენერჯი“ კაზრეთიჰესი 2.5 22.12.2016
36 შპს "ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“  კინტრიშა ჰესი 5.5 25.08.2017
37 შპს "ჰიდროენერჯი" შილდაჰესი-1 1.2 11.04.2018
38 შპს "ხეორიჰესი“ ხეორიჰესი 1.3 23.05.2018
39 შპს "კასლეთი 2" კასლეთი 2 ჰესი 9 28.07.2018
40 შპს "ჯონოული 1" ჯონოული 1 ჰესი 1.1 13.12.2018
41 შპს "ფშავი ჰიდრო" სკურდიდი ჰესი 1.33 25.02.2019
42 შპს „ენერჯი ინვესტინგ ენდ ტრეიდინგ კომპანი“ ორო ჰესი 1.1 30.03.2019
43 შპს „იოტა სინერჯი“ დაგვაჰესი 0.1 13.05.2019
44 შპს „ენერგო ინვესტი“ ავანი ჰესი, 3.5 16.08.2019
45 სს „ბუქსი ჰესი“ ნაბეღლავი ჰესი 1.9 03.09.2019
46 შპს „ფშაველა“ ფშაველაჰესი 2.9 01.10.2019
47 შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“ საშუალა ჰესი 2 5.0 25.12.2019
საშუალა ჰესი 1 8.0 02.02.2021
48 შპს „აკვაჰიდრო“ იფარი ჰესი 3.3  10.01.2020 
ხელრა ჰესი 3.7  10.01.2020 
49 შპს "აად" ჭაპალა ჰესი 0.43 29.01.2020
50 შპს "ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი" ლახამი 2 ჰესი 9.5 19.08.2020
ლახამი 1 ჰესი 6.4 17.10.2020
51 შპს „დმ ენერჯი“ დვირულა ჰესი 1.99 16.03.2021
52 შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ სხალთა ჰესი 9 25.03.2021
53 შპს „ნიუ ტექნოლოჯი 2014“ ხრამი ჰესი 1.13 09.06.2021
54 შპს „აქუაენერჯი ჯორჯია“ თბილისის ზღვის ჰესი 0.4 13.08.2021
55 შპს „პარვუს ჯგუფი“ როშკა 2 ჰესი 1.99 11.09.2021
როშკა 3 ჰესი 1 11.09.2021
56 შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VIII” ინწობაჰესი 1.5 12.01.2022
აჭიჰესი 1.028 12.01.2022
სულ 54 სადგური ჯამური სიმძლავრით (მგვტ)  177.77