კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება სიმძლავრე (მგვტ)
1 შპს "აბჰესელექტრო" აბჰესი 2.7
2 შპს "სქურჰესი" სქურჰესი 1.028
3 შპს "ენტო" მისაქციელჰესი 2.75
4 შპს "ქცია-94" დაშბაშჰესი 1.26
5 შპს "მგ ალგეთი ჰესი" ალგეთიჰესი 1.25
6 შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" თეთრიხევჰესი 12.4
ფშაველაჰესი 1.0
ბოდორნაჰესი 2.5
7 შპს "რიცეულაჰესი" რიცეულაჰესი 6.32
8  შპს "პრაიმ ენერჯი" ინწობაჰესი 1.5
9 შპს "ხერთვისჰესი" ხერთვისჰესი 0.294
10 სს "კორპორაცია ქინძმარაული" ჩალაჰესი 1.5
11 შპს "ენერგეტიკი" ჰესი მდინარე ფარავანზე 0.59
12 შპს "ყაზბეგიჰესი" ყაზბეგიჰესი - 2 0.38
ყაზბეგიჰესი 6.0
13 შპს "ბაკური" მაჭახელაჰესი 2.175
14 შპს "სანალია" სანალიაჰესი 4.2
15 შპს "ღორეშა" ღორეშაჰესი 0.125
16 შპს "საქართველოს საერთაშორისო
ენერგეტიკული კორპორაცია"
ალაზანჰესი 6.064
ბჟუჟაჰესი 12.24
იგოეთჰესი 1.775
კახარეთიჰესი 2.08
რაჭა ჰესი 11
ალაზანჰესი-2 6.064
ტირიფონჰესი 3.2
17 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია" სიონჰესი 9.0
მარტყოფიჰესი 3.9
ჩხოროწყუჰესი 6
კინკიშაჰესი 0.864
18 შპს "რუსთავ-ჰესი" რუსთავიჰესი 0.51
19 შპს "კაბალჰესი-2006" კაბალჰესი 1.5
20 შპს "სულორჰესი" სულორჰესი 0.8
21 შპს "ემ.ჯი რენიუებლზ" ლოპოტაჰესი 2.5
22 შპს "ვოთერ ენერჯი" ოკამიჰესი 1.6
23 შპს "ორბა-2008" ზვარეთი ჰესი 0.304
24 შპს "კეხვიჰესი" კეხვიჰესი 0.95
25 შპს "გლობალ ენერჯი" პანტიანიჰესი 0.5
26 შპს "ფერი" ხადორჰესი-2 5.4
27 სპს "ხანჰესი ეგნატე დვალიშვილი" ხანჰესი 0.315
28 შპს "მცირე ენერჯი" აჭიჰესი 1.028
29 შპს "აჭარა ტექსტილე" დაგვაჰესი 0.1
30 შპს "ენერგია" შილდაჰესი 5.0
31 შპს "ბახვი ჰაიდრო პაუერი" ბახვი 3 ჰესი 10
32 შპს "ენერგო არაგვი" არაგვი ჰესი 8.5
არაგვი 2 ჰესი 1.95
33 შპს "გეოენერჯი" ახმეტაჰესი 9.2
34 შპს "მცირე" მაშავერაჰესი 1.25
35 შპს "სტორი ფაუერი" ფშაველა ჰესი (მდ. სტორზე) 1.9
36 შპს "ჰიდრო ჯორჯია“ დებედაჰესი 3.2
37 შპს "საგურამო ენერჯი“ საგურამო ჰესი 4.2
38 შპს "ერა ჯორჯია“ შაქშაქეთი ჰესი 1.5
39 შპს "მაქსანია 2014“ მაქსანია ჰესი 0.5
40 შპს "აგროენერჯი“ კაზრეთიჰესი 2.5
41  შპს "მარნეულჰესი 1931 მარნეულჰესი 1931 0.25
42 სს "ჰესი I“ ნაბეღლავი ჰესი 1.9
43 შპს "ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“  კინტრიშა ჰესი 5.5
44 შპს "ჰიდროენერჯი" შილდაჰესი-1 1.2
45 შპს "ხეორიჰესი“ ხეორიჰესი 1.3
46 შპს "კასლეთი 2" კასლეთი 2 ჰესი 9
47 შპს "ჯონოული 1" ჯონოული 1 ჰესი 1.1
48 შპს "ფშავი ჰიდრო" სკურდიდი ჰესი 1.33
49 შპს „ენერჯი ინვესტინგ ენდ ტრეიდინგ კომპანი“ ორო ჰესი 1.1
 სულ 54 სადგური ჯამური სიმძლავრით (მგვტ)  177.77