კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი 
1 შპს "ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი" ლახამი 2 ჰესი 28.07.2020