კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი 
1 შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“ საშუალაჰესი 1 26.12.2020