კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი