კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება რეგისტრაციის თარიღი 
1 შპს „ჰიდროენერგია“ ახატანი ჰესი 20.12.2021