კვალიფიციური საწარმო რეგისტრაციის თარიღი
1  სს „ეპ ჯორჯია მიწოდება“  01.07.2021
2 შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“  01.07.2021