კვალიფიციური საწარმო
1 შპს "ენერჯი ალიანს გრუპ"
2 შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია"
3 შპს "ჯჯპ-LTD GGP"
4 შპს "დომინიონ ენერჯი"
5 შპს "ინტერტრანსენერჯი"
6 შპს "გენ-ი თბილისი"
7 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია”
8 შპს „თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი“
9 სს „თელასი”
10 შპს „აბ ენერგო“
11 სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”
12 შპს „კასკად ჯორჯია“
13 შპს „ენერგია გაზ ენდ ფაუერ“
14 შპს „საგა თრეიდინგი“
15 შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“
16 შპს „ენერჯი სოლუშენი“
17 შპს „ქლინ ენერჯი“
18 შპს „ბი ეფ დი სი ჯორჯია“
19 შპს „მარილო კონსალტინგი“
20 შპს „ენერგია ექსი“
21 შპს „ჯეო ფაუერ“
22 შპს „ინტერ რაო საქართველო“