კვალიფიციური საწარმო  რეგისტრაციის თარიღი
1 შპს „ენერჯი ალიანს გრუპ” 20.01.2014
2 შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია” 03.11.2014
3 შპს „ჯჯპ-LTD GGP” 26.03.2015
4 შპს „დომინიონ ენერჯი” 07.05.2015
5 შპს „ინტერტრანსენერჯი” 07.05.2015
6 შპს „გენ-ი თბილისი” 22.05.2015
7 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია” 28.07.2015
8 შპს „თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი“ 20.05.2016
9 სს „თელასი” 26.09.2016
10 შპს „აბ ენერგო“ 02.11.2016
11 სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა” 09.11.2016
12 შპს „კასკად ჯორჯია“ 11.01.2017
13 შპს „ენერგია გაზ ენდ ფაუერ“ 14.08.2017
14 შპს „საგა თრეიდინგი“ 06.09.2017
15 შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“ 12.09.2017
16 შპს „ენერჯი სოლუშენი“ 12.09.2017
17 შპს „ქლინ ენერჯი“ 27.04.2018
18 შპს „ბი ეფ დი სი ჯორჯია“ 28.01.2019
19 შპს „მარილო კონსალტინგი“ 11.04.2019
20 შპს „ენერგია ექსი“ 22.04.2019
21 შპს „ჯეო ფაუერ“ 22.04.2019
22 შპს „ინტერ რაო საქართველო“ 22.05.2019
23 შპს „გაბედა ჯგუფი“ 14.11.2019
24 შპს „ენ ფი ჯგუფი“ 10.12.2019
25 შპს „ელექტრა საქართველო" 02.07.2020
26 შპს „აჭარ ენერჯი-2007“ 22.09.2020
27 შპს „ქისთოუნ ქონსალთინგ“ 24.09.2020
28 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“ 12.10.2020