კვალიფიციური საწარმო რეგისტრაციის თარიღი
1 შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“  01.07.2021