03/11/2016

2016 წლის 2 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აბ ენერგო“, როგორც იმპორტიორი.

03/11/2016

2016 წლის 2 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აბ ენერგო“, როგორც ექსპორტიორი.

02/11/2016

2016 წლის 29 ოქტომბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „საგურამო ენერჯი“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.

26/10/2016

2016 წლის 1 ნოემბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეობის რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ჯეოფერომეტალს“, როგორც პირდაპირ მომხმარებელს.

21/10/2016

2016 წლის 20 ოქტომბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მარნეულჰესი 1931“, როგორც ელექტროსადგური - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

04/10/2016

2016 წლის 30 სექტემბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „საგურამო ენერჯი“, როგორც ელექტროსადგური - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

26/09/2016

2016 წლის 26 სექტემბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „თელასი“, როგორც იმპორტიორი.

13/09/2016

2016 წლის აგვისტოს თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   30 348 692.7 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი  მიწოდების  3%   წარმოადგენს.    საბალანსო  ელექტროენერგიის  ღირებულებამ  3 033 031.54 ლარი  შეადგინა...

 

30/08/2016

2016 წლის 29 აგვისტოს გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160023859), რომლის შესყიდვის ობიექტია ოფისის სარემონტო სამუშაოები ღირებულებით 28 000 ლარი და სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2016 წლის 09 სექტემბერს 15:00 სთ.

30/08/2016

2016 წლის ივლისის თვის ანგარიშსწორების ბაზაში განხორციელდა კორექტირება. შეიცვალა ესკოს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, რომელმაც 9.2944467 თეთრი/კვტ.სთ შეადგინა.